Duálne vzdelávanie

Dobrý deň, moje meno je Lucia Krajčiová a som študentkou tretieho ročníka bakalárskeho štúdia vysokej školy DTI. 

Žiadam Vás o vyplnenie môjho dotazníka zameraného na duálne vzdelávanie, Vaše odpovede mi pomôžu pri vypracovaní mojej bakalárskej práce. 

Dotazník Vám zaberie pár minút, vopred Vám ďakujem za Vaše odpovede a Váš čas. 

Spustiť dotazník