Samfunnsvitenskapelig metode

Kjære deltaker,

Takk for at du tar deg tid til å delta i denne frivillige undersøkelsen. Formålet er å utforske pensjonisters holdninger og preferanser knyttet til arbeid etter pensjonering. Ved å svare på denne undersøkelsen samtykker du i at vi bruker din data i utformingen av en samfunnsvitenskapelig forskning rapport. Dine svar vil forbli anonyme og konfidensielle. Vi vil analysere data og trekke frem relevante funn som kan belyse problemstillingen. Samtykket gjelder til prosjektet avsluttes 31.12.2023. Etter prosjektet avsluttes vil all data bli slettet. Dersom du har spørsmål knyttet til forskningsprosjektet kan disse rettes mot prosjektleder Mariann Moe Wiese. Kontaktinformasjon: mariannwiese@icloud.com

Start undersøkelsen nå
Personopplysningsvern | Det er enkelt og gratis å lage en undersøkelse | © Survio 2023