.

Šikana

Dobrý deň, som študent prvého ročníka strednej školy a robím projekt o šikane. Súčasťou projektu je aj krátky dotazník, ktorý viacej napovie o tom, ako je šikana vnímaná spoločnosťou. Preto Vás poprosím, venujte niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Ďakujem veľmi pekne.

Zabezpečené
1

Aký je váš vek?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Aké je vaše pohlavie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Aké je vaše vzdelanie?

Vyberte jednu odpoveď
4

Stretli ste sa niekedy Vy osobne so šikanou?

Vyberte jednu odpoveď
5

Myslíte si, že šikana je vážny problém vo vašom okolí?

Vyberte jednu odpoveď
6

Šikane je potrebné venovať viacej pozornosti. Súhlasíte s týmto výrokom?

Vyberte jednu odpoveď
7

Aké najvážnejšie následky podľa Vás môže šikana spôsobiť?

Vyberte jednu odpoveď
8

Je niekto vo vašom okolí šikanovaný alebo niekto niekoho šikanuje?

Vyberte jednu odpoveď
9

Ste za prísnejšie tresty za šikanu?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aké tresty by ste navrhli za šikanovanie?

11

Aké opatrenia by ste navrhli aby sa predchádzalo šikane?

12

Myslíte, že vzdelávanie o šikane na školách je dostačujúce?

Vyberte jednu odpoveď
13

Aké sú podľa vás hlavné dôvody, prečo niekto niekoho začne šikanovať?

14

Čo cítite k ľudom, ktorí ostatných šikanujú?

Vyberte jednu odpoveď
15

Ako často sa rozprávate o šikane?

Vyberte jednu odpoveď
16

S kým sa najčastejšie rozprávate o šikane?

Vyberte jednu odpoveď
17

Myslíte si, že kampane proti šikane sú efektívne?

Vyberte jednu odpoveď
18

Ako často sa stretávate s informáciami o šikane v médiách?

Vyberte jednu odpoveď
19

Ktoré skupiny mladistvých sa podľa Vás môžu najčastejšie stretnúť so šikanou?

Vyberte jednu odpoveď
20

Ktoré vekové skupiny sú podľa Vás najčastejšie šikanované?

Vyberte jednu odpoveď
21

Počuli ste už o šikane seniorov? Čo si pod tým predstavujete?

22

Keby ste videli, že niekto niekoho v škole šikanuje, urobili by ste s tým niečo?

Vyberte jednu odpoveď
23

Skúste popísať, čo je si predstavuješ pod pojmom kyberšikana.

24

Myslíte si, že kyberšikana je nebezpečnejšia ako osobná šikana?

Vyberte jednu odpoveď
25

Ako by ste ohodnotili tento dotazník?

Vyberte jednu odpoveď