Registrace ubytovacích kapacit od komerčních subjektů a obcí

V případě, že dosud komerční ubytovatelé (hotely, ubytovny atd.) či obce, které mají zájem nabídnout uprchlíkům ubytování, své kapacity nezaregistrovali prostřednictvím Krajských asistenčních center, mohou tak učinit prostřednictvím odkazu.


Registrace nabízených ubytovacích kapacit je podmínkou pro to, aby v budoucnu mohla být uzavřena smlouva mezi krajem a poskytovatelem (ubytovacím zařízením/obcí), a tím tak umožněno vyplacení stanoveného příspěvku za poskytnuté ubytování.


V případě, že zařízení/obec již své kapacity prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) nabídla a čeká na uzavření smlouvy s krajem tak, aby mohla být vyplacena dohodnutá výše příspěvku za ubytovaného, platí, že subjekty nahlášené v databázi prostřednictvím KACPU budou ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje kontaktovány s nabídkou uzavření smlouvy (není tak třeba vyplňovat tento formulář).  


Spustit dotazník teď