Ankieta dla ucznia dotycząca Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 2019/2020

Ankieta, którą otrzymałeś ma na celu sprawdzenie stopnia realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zawartych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym szkoły. Przeczytaj uważnie pytania i podkreśl wybraną odpowiedź.

Rozpocznij ankietę teraz