Diplomová práca: Bylinky a liečivé rastliny vo výučbe prírodovedy

Vážený pedagóg.


Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Získané informácie budú pre mňa veľkým prínosom a budú využité výlučne pre potreby mojej práce. Dotazník je anonymný a obsahuje 12 otázok. Je zameraný na vyučovací predmet - prírodoveda a na uplatňovanie zážitkovej pedagogiky v jej procese. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 5 minút. Za Váš čas a vyplnenie nasledujúceho dotazníka vopred ďakujem.

Spustiť dotazník