.

Dobrzy darczyńcy

Wiemy, że masz dobre motywacje - w końcu dzięki Tobie mamy środki na rozwój fundacji. Ale jakie konkretnie są te dobre motywacje? Badamy potrzeby naszych darczyńców, by móc lepiej komunikować działania FDI. Będziemy wdzięczni za pomoc!


Wypełnienie ankiety zajmie Ci ok. 10-15 min. Szanujemy Twój czas, a jednocześnie chcemy poznać Cię jak najlepiej!

Zabezpieczony
Badanie demo- i psychograficznej struktury osób wspierających Fundację Dobrych Inicjatyw.
1

Skąd klikasz?

Co prawda to nie forum ery początków internetu, ale pochodzenie ruchu wciąż może zadecydować o wielu dobrych inicjatywach.
2

Ale konkretnie - skąd?

Napisz proszę nazwę wsi lub miasta (oraz kraju - jeśli inny niż Polska). Lub jeśli wolisz - kod pocztowy.
3

Jaka jest Twoja płeć?

Wybierz jedną odpowiedź
4

W jakim jesteś wieku?

Wybierz jedną odpowiedź
5

W jakiej branży lub obszarze zawodowym pracujesz?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Jaki jest charakter Twojego stanowiska?

Czy jesteś częścią kadry zarządzającej, czy może inaczej realizujesz obowiązki zawodowe?
7

Jaki konkretnie zawód wykonujesz?

Podaj całą nazwę stanowiska
Badanie demo- i psychograficznej struktury osób wspierających Fundację Dobrych Inicjatyw.
8

Czym się interesujesz?

Podaj najważniejsze dla Ciebie hobby lub obszar działalności społecznej, który najbardziej Cię interesuje.
9

Jakimi środkami lokomocji poruszasz się najczęściej?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Skąd czerpiesz informacje o otaczającym świecie?

Wybierz rodzaje mediów, z których korzystasz najczęściej.
11

Z jakich mediów społecznościowych korzystasz?

Jeżeli social media to Twoja rutyna, wybierz te, z których często korzystasz.
12

Jaka jest Twoja samoidentyfikacja polityczna?

Wybierz profil, do którego jest Ci najbliżej.
13

Jak widzisz swój światopogląd na skali od 1 do 10?

Podaj cyfrę, gdzie 1 oznacza konserwatyzm - przywiązanie do tradycyjnych wartości a 10 progresywizm i kulturę różnorodności.
14

Podaj tytuł książki lub filmu, które w tym roku zrobiły na Tobie największe wrażenie.

Najlepiej taki, który jako pierwszy przychodzi Ci do głowy.
Badanie demo- i psychograficznej struktury osób wspierających Fundację Dobrych Inicjatyw.
15

Czy miałeś_aś osobisty kontakt z wychowankami instytucjonalnej pieczy zastępczej (tzw. domów dziecka)?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Jakie inicjatywy dla dzieci w pieczy jesteś gotowy_a wspierać?

Wybierz te, które uważasz za najważniejsze priorytety.
17

Skąd dowiedziałeś_aś się o Fundacji Dobrych Inicjatyw?

Wybierz skąd nadeszły pierwsze dobre wieści od FDI.
18

Jaki charakter miało Twoje dotychczasowe wsparcie FDI?

Czy wspierasz nasz cyklicznie, czy w ramach pojedynczej dobrej inicjatywy?
19

Dlaczego zdecydowałeś_aś się wspierać Fundację Dobrych Inicjatyw?

Napisz w kilku słowach, jakie były Twoje motywacje.
20

Co mogłoby Cię zachęcić do cyklicznych wpłat?

Odpowiedz tylko, jeśli dotychczas nie zdecydowałeś_aś się na comiesięczne wspieranie FDI.
21

Czy wspierasz finansowo również inne organizacje pozarządowe?

22

Jakie inne organizacje wspierasz?

Jeśli na poprzednie pytanie odpowiedziałeś_aś «tak», to podaj nazwy ngosów bliskich Twojemu sercu.