.

Community- en Facility Management

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen. Er is geen goed of fout, gebruik hierom geen google. Het doel van deze enquête is om de visie op Community - en Facility Management te bepalen op dit moment. 

Beveiligd
1

Wat denk je dat de definitie is van Community Management?

2

Hoe wordt Community Management op dit moment toegepast binnen de portefeuille van wonen?

Community management is het beheer en de ontwikkeling van een gemeenschap van individuen die gemeenschappelijke interesses, doelen of affiliaties delen. Het omvat het opbouwen van relaties met gemeenschapsleden, het faciliteren van discussies en interacties, en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en actieve deelname binnen de gemeenschap. Community Management wordt binnen vastgoedmanagement toegepast om door vastgoedeigenaren en beheerders een positieve en betrokken gemeenschap te creëren. Dit kan bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en hiermee hogere waarde van het vastgoed.
3

Wat is volgens jou de behoefte van de eigenaar aan Community Management?

Community management is het beheer en de ontwikkeling van een gemeenschap van individuen die gemeenschappelijke interesses, doelen of affiliaties delen. Het omvat het opbouwen van relaties met gemeenschapsleden, het faciliteren van discussies en interacties, en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en actieve deelname binnen de gemeenschap. Community Management wordt binnen vastgoedmanagement toegepast om door vastgoedeigenaren en beheerders een positieve en betrokken gemeenschap te creëren. Dit kan bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en hiermee hogere waarde van het vastgoed.
4

Wat is volgens jou de behoefte van de huurder aan Community Management?

Community management is het beheer en de ontwikkeling van een gemeenschap van individuen die gemeenschappelijke interesses, doelen of affiliaties delen. Het omvat het opbouwen van relaties met gemeenschapsleden, het faciliteren van discussies en interacties, en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en actieve deelname binnen de gemeenschap. Community Management wordt binnen vastgoedmanagement toegepast om door vastgoedeigenaren en beheerders een positieve en betrokken gemeenschap te creëren. Dit kan bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en hiermee hogere waarde van het vastgoed.
5

Wat kan community management bijdragen aan de samenwerking binnen het team?

Community management is het beheer en de ontwikkeling van een gemeenschap van individuen die gemeenschappelijke interesses, doelen of affiliaties delen. Het omvat het opbouwen van relaties met gemeenschapsleden, het faciliteren van discussies en interacties, en het bevorderen van een gevoel van verbondenheid en actieve deelname binnen de gemeenschap. Community Management wordt binnen vastgoedmanagement toegepast om door vastgoedeigenaren en beheerders een positieve en betrokken gemeenschap te creëren. Dit kan bijdragen aan een hogere klanttevredenheid en hiermee hogere waarde van het vastgoed.
6

Wat denk je dat de definitie is van Facility Management?

7

Hoe wordt Facility Management op dit moment toegepast binnen de portefeuille van wonnen?

Facility management is een vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van fysieke werkplekken, gebouwen en faciliteiten binnen een organisatie. Het omvat diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals het plannen en coördineren van facilitaire diensten, het onderhouden van gebouwen en apparatuur, het beheren van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, en het regelen van schoonmaakdiensten. Facility managers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige, functionele en aangename omgeving voor medewerkers, bezoekers en andere gebruikers van de faciliteiten en gebouwen. Ze werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, zoals technisch personeel, leveranciers en externe dienstverleners, om ervoor te zorgen dat de facilitaire diensten efficiënt worden geleverd en voldoen aan de behoeften van de organisatie. Naast het dagelijkse operationele beheer houden facility managers zich bezig met strategische planning en beleidsontwikkeling op het gebied van facility management. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van langetermijnplannen voor het vastgoed van een organisatie, het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven of het evalueren van de kosteneffectiviteit van facilitaire diensten omvatten. Het uiteindelijke doel van facility management is het creëren van een optimale (werk)omgeving die de productiviteit, efficiëntie en tevredenheid bevordert. Door effectief facility management kunnen organisaties kosten besparen, risico's verminderen en hun operationele prestaties verbeteren.
8

Wat is volgens jou de behoefte van de eigenaar aan Facility Management?

Facility management is een vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van fysieke werkplekken, gebouwen en faciliteiten binnen een organisatie. Het omvat diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals het plannen en coördineren van facilitaire diensten, het onderhouden van gebouwen en apparatuur, het beheren van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, en het regelen van schoonmaakdiensten. Facility managers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige, functionele en aangename omgeving voor medewerkers, bezoekers en andere gebruikers van de faciliteiten en gebouwen. Ze werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, zoals technisch personeel, leveranciers en externe dienstverleners, om ervoor te zorgen dat de facilitaire diensten efficiënt worden geleverd en voldoen aan de behoeften van de organisatie. Naast het dagelijkse operationele beheer houden facility managers zich bezig met strategische planning en beleidsontwikkeling op het gebied van facility management. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van langetermijnplannen voor het vastgoed van een organisatie, het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven of het evalueren van de kosteneffectiviteit van facilitaire diensten omvatten. Het uiteindelijke doel van facility management is het creëren van een optimale (werk)omgeving die de productiviteit, efficiëntie en tevredenheid bevordert. Door effectief facility management kunnen organisaties kosten besparen, risico's verminderen en hun operationele prestaties verbeteren.
9

Wat is volgens jou de behoefte van de huurder aan Facility Management?

Facility management is een vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van fysieke werkplekken, gebouwen en faciliteiten binnen een organisatie. Het omvat diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals het plannen en coördineren van facilitaire diensten, het onderhouden van gebouwen en apparatuur, het beheren van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, en het regelen van schoonmaakdiensten. Facility managers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige, functionele en aangename omgeving voor medewerkers, bezoekers en andere gebruikers van de faciliteiten en gebouwen. Ze werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, zoals technisch personeel, leveranciers en externe dienstverleners, om ervoor te zorgen dat de facilitaire diensten efficiënt worden geleverd en voldoen aan de behoeften van de organisatie. Naast het dagelijkse operationele beheer houden facility managers zich bezig met strategische planning en beleidsontwikkeling op het gebied van facility management. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van langetermijnplannen voor het vastgoed van een organisatie, het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven of het evalueren van de kosteneffectiviteit van facilitaire diensten omvatten. Het uiteindelijke doel van facility management is het creëren van een optimale (werk)omgeving die de productiviteit, efficiëntie en tevredenheid bevordert. Door effectief facility management kunnen organisaties kosten besparen, risico's verminderen en hun operationele prestaties verbeteren.
10

Wat kan Facility Management volgens jou nog extra bijdragen aan het team ten opzichte van de huidige situatie?

Facility management is een vakgebied dat zich bezighoudt met het beheer en onderhoud van fysieke werkplekken, gebouwen en faciliteiten binnen een organisatie. Het omvat diverse taken en verantwoordelijkheden, zoals het plannen en coördineren van facilitaire diensten, het onderhouden van gebouwen en apparatuur, het beheren van veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, en het regelen van schoonmaakdiensten. Facility managers zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van een veilige, functionele en aangename omgeving voor medewerkers, bezoekers en andere gebruikers van de faciliteiten en gebouwen. Ze werken nauw samen met interne en externe belanghebbenden, zoals technisch personeel, leveranciers en externe dienstverleners, om ervoor te zorgen dat de facilitaire diensten efficiënt worden geleverd en voldoen aan de behoeften van de organisatie. Naast het dagelijkse operationele beheer houden facility managers zich bezig met strategische planning en beleidsontwikkeling op het gebied van facility management. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van langetermijnplannen voor het vastgoed van een organisatie, het implementeren van duurzaamheidsinitiatieven of het evalueren van de kosteneffectiviteit van facilitaire diensten omvatten. Het uiteindelijke doel van facility management is het creëren van een optimale (werk)omgeving die de productiviteit, efficiëntie en tevredenheid bevordert. Door effectief facility management kunnen organisaties kosten besparen, risico's verminderen en hun operationele prestaties verbeteren.
11

Nu de definitie van CM en FM beter bekend is wat zou er volgens jou veranderd kunnen worden aan de manier van werken binnen de afdeling wonen?

12

Heb je nog aanvullende informatie welke je kwijt wil naar aanleiding van deze enquête?