Rozvoj kreativity vo vlastivednom vzdelávaní

Vážení učitelia,


chcela by som Vás poprosiť o pár minút Vášho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý je zameraný na využitie divergentných úloh vo vyučovaní vlastivedy. Dotazník je anonymný a všetky získané informácie sú dôverné a budú slúžiť len na spracovanie diplomovej práce. 


Za jeho vyplnenie Vám vopred veľmi pekne ďakujem. 


Bc. Nikola Sovičová


Kreativita je v súčasnej dobe považovaná za jeden z dôležitých aspektov ľudského poznania potrebných na napredovanie spoločnosti. Rozvíja sa na báze divergentného myslenia, na rozdiel od konvergentného, ktoré má jedinú správnu odpoveď. 


Spustiť dotazník