Koncepce rozvoje mateřské školy

Milé kolegyně, 

věnujte prosím tomuto dotazníku pár minut. Záleží mi na rozvoji mateřské školy vycházející z potřeb učitelek, dětí a rodičů. 

Spustit dotazník teď