Voľba PREDSEDU Odbornej rady kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník