IE Empatia

Jestem studentką pedagogiki Akademii Piotrkowskiej. Prowadzę badania, których celem jest zebranie informacji na temat kształtowania empatii. Odpowiedzi na pytania zawarte w tutaj posłużą jako materiał badawczy. Uprzejmie proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi, każda bowiem jest ważna. Badanie ma charakter anonimowy, a uzyskane w trakcie wyniki posłużą wyłącznie celom naukowym.

 

Instrukcja: Wypełniając poniższy kwestionariusz, zaznacz pierwszą odpowiedz, która przychodzi Ci na myśl. 

Rozpocznij ankietę