Mé potíže, můj zdravotní stav - dospělí

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Ve vlastním zájmu odpovídejte pravdivě a odpovězte na všechny otázky, které se vašich potíží týkají. Vyberte vždy odpověď nejvíce odpovídající skutečnosti.

Spustit dotazník