.

Kondomanvändning

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
Kondomanvändning bland gymnasieelever
1

Hur ofta använder du kondom vid samlag?

Välj ett eller flera svar
2

Vilka faktorer påverkar ditt beslut att använda kondom under samlag?

Välj ett eller flera svar
3

Har du någonsin använt kondom vid första samlaget med en ny partner?

Välj ett eller flera svar
4

Vad är din huvudsakliga källa till information om kondomanvändning och sexuell hälsa?

Välj ett eller flera svar
5

Anser du att kondomanvändning är viktigt för att förebygga sexuellt överförbara infektioner (STI) och oönskade graviditeter?

Välj ett eller flera svar
6

Vilka hinder eller utmaningar upplever du när det gäller att använda kondom under samlag?

Välj ett eller flera svar
7

Hur bekymrad är du för att bli smittad av en sexuellt överförbar infektion (STI) eller orsaka en oönskad graviditet om du inte använder kondom under samlag?

Välj ett eller flera svar
8

Har du någonsin upplevt ett samlag utan kondom på grund av påverkan av alkohol eller droger?

Välj ett eller flera svar
9

Hur bekväm känner du dig att prata med din partner om kondomanvändning och sexuell hälsa?

Välj ett eller flera svar
10

Vilka åtgärder eller resurser skulle du vilja ha tillgång till för att öka kondomanvändningen och främja sexuell hälsa bland ungdomar?

Välj ett eller flera svar