.

"Dotazník na učiteľa"

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
VZOR -"Dotazník na učiteľa"
1

Vyučuje svoj predmet odborne a s nadšením

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
2

Keď niečo nevie, nezakrýva a nemaskuje to

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
3

U neho sa veľa naučíme

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
4

Učivo vysvetľuje jasne a zaujímavo

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
5

Oboznámi nás s cieľom vyučovacej hodiny

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
6

Na hodinách využíva aj didaktickú techniku

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
7

Pri vysvetľovaní uvádza príklady z praxe

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
8

Dokáže motivovať aj slabších žiakov, aby sa učili

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
9

Keď si nedokážeme s niečím poradiť, pomôže nám

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
10

Vie udržať našu pozornosť

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
11

Keď máme iný názor, smieme ho povedať

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
12

Zmení svoj názor, keď uvedieme argumenty

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
13

Dokáže pochopiť naše chyby a nedostatky

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
14

Povzbudzuje nás k aktivite a samostatnosti

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
15

Vedie nás k sebakontrole a sebahodnoteniu

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
16

Záleží mu na čo najlepších našich výsledkoch

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
17

Venuje viac času na to, aby nás doviedol k správnemu riešeniu

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
18

Povzbudzuje nás a verí, že to dokážeme

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
19

Dokáže vzbudiť našu zvedavosť

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
20

Pred koncom vyučovacej hodiny je všetkým žiakom jasné, čo od nás očakáva

Mieru súhlasu alebo nesúhlasu s tvrdením označte na škále: 4 - súhlasím, 3 - viac súhlasím ako nie, 2- som nerozhodný aj áno, aj nie 1- viac nesúhlasím, 0 - nesúhlasím
21

Vymenujte, čo patrí k najlepším veciam na hodinách

22

Ak by si mohol zmeniť jednu vec na hodinách, napíš čo by to bolo?