PRIHLÁŠKA - Inovatívne metódy vo výučbe cudzích jazykov z aspektu interkultúrnej komunikácie/Innovative Methods in Foreign Language Teaching from the Aspect of Intercultural Communication

Dobrý deň,


vyplňte, prosím, všetky položky prihlášky na publikáciu do zborníka: Inovatívne metódy vo výučbe cudzích jazykov z aspektu interkultúrnej komunikácie. Ďakujeme.


Please fill in all the fields in the application form for publication in the proceedings of Innovative Methods in Foreign Language Teaching from the Aspect of Intercultural Communication. Thank you.

Spustiť dotazník