.

Enquête over toegang diensten en informatie en betrokkenheid besluitvorming over de stad

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd

Wij doen voor onze opleiding een onderzoek over de toegang tot online diensten en informatie en over de betrokkenheid bij besluitvorming van de stad. Daarvoor hebben wij een paar vragen opgesteld die ons verder kunnen helpen bij dit onderzoek. Alvast bedankt voor het invullen! :)

1

Leeftijd

Kies één antwoord
2

Geslacht

Kies één antwoord
3

Woonplaats

4

Gebruikt u regelmatig internet?

Kies één antwoord

Hoe vaak maakt u gebruik van de volgende online diensten?

5

Gemeentelijke websites

Kies één antwoord
6

Gezondheidszorgdiensten

Kies één antwoord
7

Sociale mediaplatforms

Kies één antwoord
8

Online banking

Kies één antwoord
9

Online winkelen

Kies één antwoord
10

Ervaart u belemmeringen bij het gebruik van online diensten?

Kies één antwoord
11

Zo ja, wat zijn de belangrijkste belemmeringen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
12

Heeft u ooit deelgenomen aan besluitvormingsprocessen in uw stad? (bijv. inspraakavonden, enquêtes, etc.)

Kies één antwoord
13

Hoe zou u uw betrokkenheid bij de besluitvorming willen verbeteren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
14

Wat zijn de belangrijkste obstakels die uw participatie in besluitvorming belemmeren? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
15

Welke onderwerpen vindt u het belangrijkst om bij betrokken te worden? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
16

Heeft u suggesties voor het verbeteren van de participatieprocessen in uw stad?

17

Heeft u nog andere opmerkingen of suggesties over toegang tot online diensten en betrokkenheid bij besluitvorming?