Vplyv spoločnosti na užívanie návykových látok u mladistvých

Dobrý deň, ďakujem, že ste si našli pár minút na vyplnenie dotazníka, ktorý mi pomôže pri tvorbe Stredoškolskej odbornej činnosti.
Tento dotazník je anonymný.

Spustiť dotazník