Využitie PC v odborných predmetoch technického zamerania SOŠ

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník