.

Dotazník o fastfoodech

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Fast Food
1

Jak často si objednáváte fast food?

Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá vašim stravovacím návykům.
2

Jak hodnotíte kvalitu jídla ve fastfoodech

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená velmi nespokojen a 10 znamená velmi spokojen.
3

Jaká je vaše oblíbená fastfoodová restaurace?

Napište název restaurace, která je vaší nejoblíbenější pro rychlé občerstvení.
4

Jaký fastfoodový produkt si nejčastěji objednáváte?

Napište název nebo druh jídla, který si obvykle objednáváte ve fastfoodových restauracích.
5

Máte radši:

6

Kde máte nejčastěji problémy s obsluhou (chybné objednávky, přístup...)

7

Jak často si objednáváte něco sladkého (jídlo)

Vyberte odpověď, která nejvíce odpovídá vašim stravovacím zvyklostem.
8

Který z fastfoodových řetezců byste uvítali v ČR

9

Jak často si objednáváte nápoje k fastfoodovému jídlu?

Ohodnoťte vaše časté chování ohledně objednávání nápojů ve fastfoodových restauracích.
10

Co je pro vás u fastfoodového jídla nejdůležitější?

Vyberte nejdůležitější aspekt pro vás při konzumaci fastfoodových jídel.