Powered by

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Sztum na lata 2021-2030

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

Rozpocznij ankietę teraz