Socialmediaprofiel van de klanten

Beste deelnemer,


Dank dat u de tijd neemt om deel te nemen aan ons onderzoek. Mijn naam is Kaylee van der Vlis, en momenteel ben ik mijn afstudeerscriptie aan het schrijven voor de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen. Ik doe onderzoek naar de communicatiestrategie van de Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen, met focus op het betrekken van klanten via social media. Uw mening en inzichten zijn van waarde voor ons streven naar verbetering.


Het invullen van deze vragenlijst zal naar schatting ongeveer 10 minuten in beslag nemen. We stellen het zeer op prijs als u open en eerlijk antwoord geeft op de vragen. Uw individuele ervaringen en meningen zijn van groot belang voor de nauwkeurigheid en diepgang van dit onderzoek.


Alle informatie die we verzamelen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Uw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig en u kunt op elk moment besluiten om de vragenlijst te stoppen.


Met vriendelijke groet,

Kaylee van der Vlis

Stadsschouwburg & Filmtheater Velsen 

Enquête starten