Agresivita

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci. Dotazník je zcela anonymní. Tento dotazník je určen pro studenty druhého stupně ZŠ, nicméně zkuste prosím odpovědět tak jak byste v té době odpovídali vy. Zabere Vám chvilku času ale věřím že mi tímto velmi pomůžete.

Předem děkuji za spolupráci a za věnování času k vyplnění tohoto dotazníku. Studentka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Pohlaví
Povinná odpověď

Odpovíš obyčejně pohotově, když s tebou někdo mluví?
Povinná odpověď

Cítíš se často velmi nepříjemně bez zjevné příčiny?
Povinná odpověď

Máš radost, když se ti podaří někoho zesměšnit?
Povinná odpověď

Porušil jsi už někdy školní řád?
Povinná odpověď

Máš mnoho různých zájmů a zálib?
Povinná odpověď

Jsi někdy tak neklidný, že neposedíš na jednom místě?
Povinná odpověď

Baví tě dělat si z jiných lidí legraci?
Povinná odpověď

Řekl si už někdy o někom něco nepěkného nebo hanlivého?
Povinná odpověď

Máš rád takové situace, ve kterých musíš rychle jednat?
Povinná odpověď

Často lituješ, že jsi udělal něco, co jsi neměl dělat?
Povinná odpověď

Chtějí se ti někteří lidé pomstít za to, co jsi neudělal?
Povinná odpověď

Pokazil nebo ztratil jsi už něco, co ti nepatřilo?
Povinná odpověď

Jsi raději sám, než s druhými dětmi?
Povinná odpověď

Říkají o tobě, že jsi velmi citlivý?
Povinná odpověď

Vadí ti, když musíš být ve společnosti jiných dětí?
Povinná odpověď

Vytahuješ se trochu někdy?
Povinná odpověď

Jsi rád, když je kolem tebe rušno?
Povinná odpověď

Jsi někdy obzvlášť veselý nebo smutný, bez vysvětlitelné příčiny?
Povinná odpověď

Dokážeš se bavit ve veselé společnosti?
Povinná odpověď

Sníš vždy všechno, co máš na talíři?
Povinná odpověď

Da bys přednost čtení zajímavé knihy před výletem s veselou společností?
Povinná odpověď

Máš strach z něčeho hrozného, co by se mohlo stát?
Povinná odpověď

Stává se často, že si kamarádi nebo kamarádky s tebou přestanou hrát?
Povinná odpověď

Předstíral jsi už někdy, že neslyšíš, když na tebe volali?
Povinná odpověď

Raději na společném večírku tiše sedíš, než abys vystupoval před ostatními?
Povinná odpověď

Míváš takové myšlenky, které ti brání usnout?
Povinná odpověď

Jsi často účastníkem bitek nebo šarvátek?
Povinná odpověď

Dodržíš vždy to, co slíbíš?
Povinná odpověď

Máš ve zvyku rychle se rozhodovat?
Povinná odpověď

Je mnoho věcí, které tě dokážou rozzlobit?
Povinná odpověď

Máš pocit, že se hádáš častěji než většina dětí?
Povinná odpověď

Vzal sis už někdy víc, než ti patřilo?
Povinná odpověď

Chodíš velmi rád na procházky s kamarády?
Povinná odpověď

Míváš pocit, že tě už všechno přestává bavit?
Povinná odpověď

Dokážeš se bavit žertíky, které by mohli někomu ublížit?
Povinná odpověď

Dokážeš vždy zachovat tajemství?
Povinná odpověď

Když se seznamuješ s novými kamarády, začínáš obyčejně hovořit jako první?
Povinná odpověď

Trápíš se dlouho nad tím, že jsi udělal hloupost?
Povinná odpověď

Rozčilují se dospělí často bez příčiny nad tvým chováním?
Povinná odpověď

Umyješ si vždy ruce před jídlem?
Povinná odpověď

Rozhoduješ se často okamžitě?
Povinná odpověď

Těžko se soustřeďuješ při nějaké hře nebo práci?
Povinná odpověď

Používáš s oblibou neslušné výrazy a nadávky?
Povinná odpověď

Omluvíš se vždy, když jsi byl na někoho zlý?
Povinná odpověď

Rád bys pátral ve starém zámku, o kterém se povídá, že v něm straší?
Povinná odpověď

Cítíš někdy, že ti tluče srdce?
Povinná odpověď

Trápíš se velmi, pokud ublížíš lidem, které máš rád?
Povinná odpověď

Sedíš ve třídě vždy tiše, dokonce i když tam není učitel?
Povinná odpověď

Máš veselou a živou povahu?
Povinná odpověď

Dráždí tě, když jsi kritizován nebo napomínán?
Povinná odpověď

Činí ti potěšení občas trápit zvířat?
Povinná odpověď

Splníš si nejdříve povinnosti a až potom si začneš hrát?
Povinná odpověď

Dokážeš pobavit skupinu dětí?
Povinná odpověď

Těžko večer usínáš, když máš nějaké trápení?
Povinná odpověď

Hodíš občas odpadky na zem jednoduše proto, že se ti chce?
Povinná odpověď

Poslechneš obyčejně na první slovo?
Povinná odpověď

Pracuješ raději sám než ve společnosti druhých dětí?
Povinná odpověď

Točí se ti někdy hlava?
Povinná odpověď

Myslíš si, že nejlepší je nikomu nedůvěřovat?
Povinná odpověď

Jsi vždy tiše, když dospělí hovoří?
Povinná odpověď

Máš rád bojové a hlučné hry?
Povinná odpověď

Polekáš se, když kolem tebe náhle přeběhne pes?
Povinná odpověď

Máš ve zvyku kreslit nebo psát po zdech kresbičky nebo nápisy, které někoho zesměšňují?
Povinná odpověď

Byl jsi už někdy drzý na své rodiče?
Povinná odpověď

Máš rád podivné a neobyčejné věci?
Povinná odpověď

Cítíš se často osamocený a opuštěný?
Povinná odpověď

Máš hodně kamarádů nebo kamarádek?
Povinná odpověď

Máš ve škole častěji různé těžkosti než jiné děti?
Povinná odpověď

Míváš často děsivé sny?
Povinná odpověď

Vyhledáváš často zábavná setkání?
Povinná odpověď

Jsi často unavený a nevíš proč?
Povinná odpověď

Vykládáš rád svým kamarádům vtipy nebo veselé historky?
Povinná odpověď

Jsou na tebe rodiče hodně přísní?
Povinná odpověď

Rozlobíš se, kdyš musíš někde déle čekat?
Povinná odpověď

Myslí si o tobě jiní lidé, že jsi velmi živý?
Povinná odpověď

Vyhýbáš se zábavným setkáním?
Povinná odpověď

Potřebuješ často povzbuzení svých blízkých?
Povinná odpověď

Bylo ti nepříjemné odpovídat na naše otázky?
Povinná odpověď

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 80
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 81
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 82
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 83
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 84
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 85
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 86
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 87
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 88
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 89
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 90
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 91
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 92
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 93
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 94
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 95
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 96
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 97
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 98
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 99
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 100
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 101
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 102
Zbývá 250 znaků

Odpovězte tak jak by asi odpověděli děti na obrázku
Povinná odpověď

Image for question 103
Zbývá 250 znaků