.

Profesionální dermatitidy a ekzémy u všeobecných a praktických sester

Dobrý den, vážení respondenti, vážené respondentky,


Jmenuji se Vojtěch Ševčík jsem studentem oboru Všeobecné ošetřovatelství, Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

 

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma "Profesionální dermatitidy a ekzémy u všeobecných a praktických sester". Z řady profesionálních kožních chorob (infekční, fyzikální), které se vyskytují ve zdravotnictví jsem si vybral ke zkoumání nejčastěji se vyskytující toxické dermatitidy a ekzémy. při výkonu povolání všeobecná sestra. Poprosím o pravdivé odpovědi, dotazníkové šetření je anonymní a pouze pro účely bakalářské práce.


Secured
1

Vaše pohlaví?

Select one answer
2

Váš věk?

Select one answer
3

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ve zdravotnickém oboru?

Select one answer
4

Délka Vaší praxe ve zdravotnictví?

Select one answer
5

Na jakých z níže uvedených typů péče je dle Vás zvýšená incidence iritačních profesionálních dermatitid a ekzémů ?

Select one answer
6

Na jakém z níže uvedených klinik je dle Vás zvýšená incidence iritačních profesionálních dermatitid a ekzémů?

Select one or more answers
7

Jaké alergeny či látky ve zdravotnictví jsou nejčastějšími příčinami pro vznik iritačních profesionálních dermatitid a ekzémů?

8

Víte, které zásady BOZP vystavují sestru do rizika pro získání iritačních dermatitid a ekzémů ?

Select one or more answers
9

Dokážete definovat, rozdělit, analyzovat a určit vyvolávající příčinu iritační profesionální dermatitidy a ekzému ?

Select one answer
10

Víte jaká je prevence před vznikem iritační profesionální dermatitidy či ekzému?

11

Znáte BOZP svého nemocničního zařízení pro prevenci iritačních dermatitid a ekzémů?

Select one answer
12

Při výskytu profesionální iritační dermatitidy u sebe či spolupracovníka, víte jaké jsou Vaše práva, povinnosti při přiznávání chorob z povolání ?

Select one answer
13

Jste spokojen/a s kvalitou pomůcek, školení, vybavení a prostorů pro prevenci profesionálních iritačních dermatitid a ekzémů ?

Select one answer
14

Co byste osobně zlepšil/a na svém pracovišti pro prevenci iritačních profesionálních dermatitid a ekzémů?