.

Otázka č. 3 a 4

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Co děláš rád/a ve svém volném čase?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
2

Co nejčastěji děláš ve svém volném čase?

Vyberte jednu odpověď v každém řádku