.

Mentale gezondheid van jongeren

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Ervaart u over het algemeen veel stres?

Kies één of meer antwoorden
2

Voelt u zich regelmatig eenzaam?

Kies één of meer antwoorden
3

Wanneer had u meer stres?

Kies één of meer antwoorden
4

waar ervaart u het meeste stres bij?

Kies één of meer antwoorden
5

Maakt u zich wel een zorgen over de inflatie op de huidige woning markt?

Kies één of meer antwoorden
6

Weet u, waar u terecht kan als u mentale problemen heeft?

Kies één of meer antwoorden