.

Průzkum zaujmeš doktorku?

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Máte rádi doktorky?

Vyberte jednu možnost.
2

Jak byste ohodnotil/a atraktivitu doktorky?

Hvězdičkové hodnocení od 1 do 10.
3

Sdělte nám vaše myšlenky.

Napište, co vás přitahuje na doktorce.
4

Máte zkušenost s randěním s doktorkou?

Vyberte jednu možnost.
5

Co považujete za nejvíce atraktivní u doktorky?

Vyberte jednu možnost.
6

Jak často navštěvujete lékaře?

Vyberte jednu možnost.
7

Jak vnímáte lékařské prostředí?

Hodnocení od 1 do 10, kde 1 znamená nevítané a 10 velmi příjemné.
8

Co by vás odrazovalo od randění s doktorkou?

Vyberte všechny možnosti, které platí.
9

Máte zájem o kariéru v lékařském oboru?

Vyberte jednu možnost.
10

Jaký je váš názor na genderovou rovnost ve zdravotnictví?

Napište své myšlenky na téma genderové rovnosti v medicíně.