Faktory angažovanosti zamestnancov

Vážený respondent,


dovoľte mi obrátiť sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka. Moje meno je Bc. Erika Slováková a dotazníkový prieskum je realizovaný za účelom spracovávania diplomovej práce na tému Faktory angažovanosti zamestnancov vo vybranom podniku. Zámerom dotazníka je zistiť faktory angažovanosti a výkonnosti zamestnancov v podniku Lugera a Maklér s.r.o.


Dotazník je anonymný a zaberie vám 5 minút.

Spustiť dotazník