Pijnscore bij pediatrische patiënten

Beste collega,


Neem alstublieft een paar minuten tijd

om de volgende enquête in te vullen voor het kwaliteitsonderzoek van Janine, Dely en Nadine (kinderverpleegkundige i.o.). 

Graag de enquête invullen voor 6 december. 


Onderwerp:

In het Ikazia ziekenhuis waar wij werkzaam zijn, worden er regelmatig patiëntjes met verschillende redenen opgenomen. Tijdens de opname nemen wij volgens de standaardprocedure 3 keer daags de pijnscore af. Bij kinderen tussen de 1-4 jaar doen we dit door middel van de FLACC-score. Bij kinderen tussen 4-7 jaar wordt er gevraagd naar de pijn, dit kunnen de kinderen aantonen door middel van de VAS-score (Visual Analogue Scale). Dit is een liniaal waarop 6 gezichtjes getoond staan in verschillende kleuren. Met de gezichtjes op de liniaal kunnen de kinderen aantonen wat de pijnscore is. Voor kinderen ouder dan 7 jaar staat er achter op het liniaaltje cijfers van 0 tot en met 10. Daar kunnen oudere kinderen de pijn mee identificeren. Wij willen graag onderzoeken of de verpleegkundigen de juiste observaties doen bij de opgenomen patiëntjes. Wij zijn op dit onderzoek gekomen, omdat we regelmatig in de rapportage zien staan ‘het kind oogt comfortabel’. Dit is summier beschreven en om een goede en adequate pijnbehandeling te geven is het belangrijk dat we de juiste dingen observeren en dit ook duidelijk rapporteren. Door middel van deze enquete willen wij hierin meer inzicht krijgen.

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023