.

Enquête voor leden van een Rotary Club

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Interessepeiling Rotary Maastricht 2024-2025 commissiedeelname
1

Wat is je naam?

2

Bij welke Rotary Avenue's ligt uw interesse?

Selecteer alle Avenue's waarin uw interesse ligt
3

Voor welke commissie wilt u zich inzetten?

Kies de commissie waarin u wilt deelnemen
4

Geef uw top 5 voorkeuren aan (1-5, waarbij 1 de hoogste voorkeur is)

Vul uw top 5 voorkeuren in volgorde van prioriteit
5

Ben je bereid om voor een of meerdere van je top 5 (mede-)kartrekker te zijn?zo ja voor welke commissie het liefst?

6

Tips of opmerkingen?

Vermeld hieronder je eventuele tips of opmerkingen