Dotazník pro občany ORP Strakonice

Vážení,


jménem společnosti Moore Advisory CZ s.r.o. (dále také "Moore") si dovolujeme Vás, občany žijící na území obce s rozšířenou působností Strakonice, oslovit formou krátkého dotazníkového šetření ohledně zjištění potřeb v oblasti sociálních služeb. Dotazníkové šetření bude sloužit jako jeden z pokladů pro vznikající Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Strakonice 2024-2026, který společnost Moore zpracovává.


Sociální službou je míněn např. domov pro seniory, odlehčovací služba, pečovatelská služba, chráněné bydlení, azylový dům atd. Sociální službou není dům s pečovatelskou službou, domácí zdravotní péče, zajištění a dovážka obědů soukromníkem aj. Níže naleznete formulář, který, prosím, vyplňte do 22. 03. 2024.


Dotazníkové šetření je zcela anonymní a otázky označené symbolem * jsou povinné. Pokud není uvedeno jinak, zvolte vždy pouze jednu z nabízených možností. Pokud se Vy nebo člen Vaší rodiny staráte o více osob, které potřebují sociální službu, prosím, o vyplnění dotazníku za každou osobu zvlášť.


Děkujeme Vám za spolupráci.

Moore Advisory CZ s.r.o.

Spustit dotazník teď