.

Sportovní zařízení

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám je ?

3

Jaké navštěvuješ kulturní zařízení?

Vyberte jednu odpověď
4

Pokud chodíš na nějaké kroužky tak na jaké?

Vyberte jednu odpověď
5

Navštěvuješ nějaké sportovní zařízení?

Vyberte jednu odpověď
6

Baví tě sport?

Vyberte jednu odpověď
7

Pokud děláš nějaký sport tak jaký?

Hobby horse není sport:)
8

Pokud hraješ nějaký sport, tak za jaký tým hraješ?

9

Proč jsi začal/a se sportem?

10

Baví tě koukat na sport?

Vyberte jednu nebo více odpovědí