Powered by

Program rozvoje obce - dotazník pro občany obce Loděnice u Berouna

Vážení spoluobčané,

pracovní skupina pověřená usnesením zastupitelstva obce Loděnice ze dne 22. 1. 2020 ve složení Alena Heinrichová, Martin Bok, Tereza Veverková a Erna Šimrová (zástupci všech čtyř zvolených nezávislých uskupení), zpracovává návrh jednoho z nejdůležitějších obecních dokumentů, tzv. PROGRAM ROZVOJE OBCE. Cílem programu je vyjasnit priority a navrhnout jednotlivé rozvojové činnosti krátkodobé (na nejbližší roky) a dlouhodobé (cca na 10 let). Program rozvoje obce je nejen významným strategickým dokumentem, ale i potřebným podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.

Věnujte cca 10 minut svého času následujícím otázkám. Dotazník je anonymní a vaše odpovědi jsou pro nás velmi důležité. Buďte kritičtí a otevření. Vaše názory důkladně zanalyzujeme a výsledky průzkumu použijeme jako podklad pro zpracování Programu rozvoje obce Loděnice. V případě dotazů se obracejte na adresu martin.bok@3ok.cz nebo na telefon +420 602 621 540.

Velmi děkujeme za spolupráci a projevený zájem.

Pracovní skupina PRO 2021

Alena Heinrichová, Martin Bok, Tereza Veverková, Erna Šimrová

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

Next

Spustit dotazník