Program rozvoje obce Vysokov na období let 2021-2030

Vážení obyvatelé Vysokova,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji naší obce? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se obec, kde žijeme nebo podnikáme, měla rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?

V tuto chvíli končí programové období fondů EU na roky 2014 až 2020 a v blízké době by se mělo rozjet programové období nové na léta 2021 až 2027. Jedná se možná o poslední období, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji naší obce. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj naší obce do roku 2030.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!

Bc. Renáta Sychrovská Fiedlerová, starostka

Zdeňka Hovorková, místostarostka

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Jak se Vám v obci žije?

2 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

3 Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně pět možností)

4 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? Uveďte prosím konkrétně (např. drogerie, prodejna potravin, praktický lékař, železniční stanice, konkrétní sportovní vybavenost, pedikúra apod.)

Zbývá 1500 znaků

5 Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti; 1 = velmi spokojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen, 5 = je mi to lhostejné)

1
2
3
4
5
Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Životní prostředí
Péče obce o své prostředí
Kvalita dopravní infrastruktury
Podmínky pro podnikání
Rozvoj obce
Informovanost o dění v obci

6 Mezilidské vztahy v obci považujete za:

7 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

8 Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

9 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

10 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

11 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak se můžete zapojit?

Zbývá 1500 znaků

12 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

13 Obecné informace o respondentovi

14 Věk

15 Vaše vzdělání

16 Jak dlouho v obci žijete/působíte?

17 Jsem:

18 Typ Vaší domácnosti

19 Vaše další náměty, připomínky, komentáře (uveďte např. konkrétně, co by bylo potřeba v obci opravit (např. uveďte, jaká komunikace potřebuje rekonstruovat, jaká veřejná budova potřebuje opravit apod.) či zlepšit (např. zlepšení zeleně ve vytipovaném místě, více prvků na dětské hřiště apod.)):

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.