.

Preference učitelů mateřských škol při výběru aktivit pro rozvoj předmatematických představ

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku pro mou bakalářskou práci s názvem "Preference učitelů mateřských škol při výběru aktivit zaměřených na rozvoj předmatematických představ". Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10-15 minut. Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou použity pouze pro výzkumné účely. Předem děkuji za ochotu a váš čas. 

Zabezpečeno
1

Věk

Vyberte jednu odpověď
2

Délka praxe v MŠ

Vyberte jednu odpověď
3

Nejvyšší dosažené pedagogické vzdělání

Vyberte jednu odpověď
4

V jaké MŠ pracujete?

Vyberte jednu odpověď
5

Co podle vás patří ke klíčovým oblastem předmatematických představ:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Jak moc důležitý je podle Vás rozvoj předmatematických představ u dětí v mateřské škole?

7

Jak často zařazujete aktivity k rozvoji předmatematických představ?

Vyberte jednu odpověď
8

Jaké faktory ovlivňují Váš výběr aktivit pro rozvoj předmatematických představ u dětí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jaké typy aktivit nejčastěji používáte pro rozvoj předmatematických představ u dětí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Hry a manipulativní činnosti, prosím napište jaké?

11

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Výtvarné a tvořivé činnosti, prosím napište jaké?

12

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Hudební a rytmické činnosti, prosím napište jaké?

13

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Didaktické hry, prosím napište jaké?

14

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Pohybové aktivity, prosím napište jaké?

15

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Praktické životní činnosti, prosím napište jaké?

16

V případě, že jste v otázce 9 zaškrtla odpověď : Činnost s el.zařízením (interaktivní tabule, PC, aplikace), prosím napište jaké?

17

Kde hledáte inspiraci pro aktivity zaměřené na rozvoj předmatematických představ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Máte nějaké další poznatky nebo postřehy týkající se tématu rozvoje předmatematických dovedností?