Spánok

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Dotazník je anonymný a bude využitý iba na študijne účely.

Spustiť dotazník