Het belang van goede governance / bestuur binnen het MKB (Investeerders)

Geachte heer / mevrouw,

Symbid en De Ondernemende Commissaris werken samen aan een onderzoek naar het belang van goede governance / binnen het MKB. Met governance bedoelen we de wijze van besturen, het toezicht op organisaties/bedrijven. Een (MKB) ondernemer vervult verschillende rollen binnen zijn bedrijf (hij werkt in zijn bedrijf, maar ook aan zijn bedrijf!). In deze dynamische wereld zien we dat de rol van bestuurder (werken aan je bedrijf) steeds belangrijker wordt en het verschil maakt bij het behalen van blijvend succes. Waar governance bij corporates een veelbesproken onderwerp is, is de vraag hoe binnen het MKB goede governance moet worden ingericht nog veelal onbesproken.

We willen graag beter begrijpen hoe investeerders en ondernemers dit zien en of er mogelijke verschillen zijn. Daarom willen we je vragen een aantal meerkeuze vragen te beantwoorden. We zijn ook benieuwd naar jullie mening over de relatie tussen governance en financiering. De resultaten van deze enquête koppelen we snel naar jullie terug.

Alvast bedankt! 

Hoeveel heb je in totaal geïnvesteerd? (bij Symbid of andere platforms)
Vereist antwoord

Op welke manier(en) heb je geïnvesteerd? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Hoe belangrijk is goede governance voor de afweging om te investeren in een bedrijf?
Vereist antwoord

Op basis waarvan beoordeel je of een bedrijf goed is georganiseerd (Meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Vind je dat ondernemers over het algemeen een goede governance voor hun onderneming nodig hebben?
Vereist antwoord

Indien er meerdere financiers betrokken zijn en de onderneming gestapeld is gefinancierd, is het belang van governance dan groter?
Vereist antwoord

Waaraan moet een goede commissaris voldoen? (Meerdere antwoorden mogelijk)
Vereist antwoord

Zou je eerder investeren in een bedrijf als daar externe commissarissen / raad van advies bij betrokken zijn?
Vereist antwoord

Heeft u nog opmerkingen / vragen?
Vereist antwoord

250 tekens resterend