LET OP:Dit is een enquête voorbeeld, ingediende antwoorden worden NIET bewaard. Wilt u de enquête invullen, klik hier.

Stageonderzoek 3x3 basketball

Enquête beëindigd.

Beste respondent,

Mijn naam is Max Oude Luttikhuis, stagiair bij de Nederlandse Basketball Bond en ik heb voor het afronden van mijn stageonderzoek, gericht op 3x3 basketball, er erg veel aan als u deze enquête voor mij invult. Het zal maximaal 10 minuten duren, alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

Max Oude Luttikhuis

1 Wat is uw geslacht?
Vereist antwoord

2 Wat is uw leeftijd?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

3 Wat is uw huidige woonplaats?
Vereist antwoord

250 tekens resterend

4 Bent u bekend met 3x3 basketball?
Vereist antwoord

5 Hoe bent u in aanraking gekomen met 3x3 basketball?

6 Kent u de 3x3 toernooien (Streetball Masters Tour) die zowel in de zomer als winter georganiseerd wordt door de NBB?
Vereist antwoord

7 Zo ja, bij welke recente events (2015 of 16) bent u aanwezig geweest?

250 tekens resterend

8 Zo nee, heeft u wellicht interesse om 3x3 basketball te ontdekken en eens mee te doen met een toernooi?

250 tekens resterend

9 Wat is/zijn de reden(en) voor u om deel te nemen aan een 3x3 basketball event?

10 Hoe heeft u deze events ervaren?

250 tekens resterend

11 Waar lagen de verbeterpunten voor de NBB tijdens deze events? Denk hierbij aan locatie, materialen, organisatie, regels, wedstrijden zelf etc.

250 tekens resterend

12 Wat waren de positieve punten tijdens deze events?

250 tekens resterend

13 Ziet u graag meer van dit soort 3x3 basketball events in uw eigen regio?

14 Leeft 3x3 basketball bij u in de vereniging? Verklaar uw nader alstublieft.

250 tekens resterend

15 Vind u dat de vereniging 3x3 basketball activiteiten aan zou moeten bieden?Verklaar uw nader alstublieft.
Vereist antwoord

250 tekens resterend

16 In welke vorm zou u graag 3x3 basketball spelen?

17 Hoe lang bent u bereid te reizen voor een (3x3) basketball toernooi?

250 tekens resterend

18 In welke periode zou u graag 3x3 basketball willen spelen?