Ankieta dla uczniów ZSCKR w Sejnach

Jestem studentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, a przedmiotem mojej pracy dyplomowej jest analiza wpływu nowoczesnej technologii na młodzież. Celem tej ankiety jest zebranie informacji na temat korzystania młodzieży z Internetu, telefon i nowoczesnej technologii. Wasze odpowiedzi są niezwykle cenne. Ankieta ta stanowi kluczowe narzędzie badawcze, które pozwoli mi na zgromadzenie danych niezbędnych do napisania rzetelnej i wartościowej pracy dyplomowej.


Proszę mieć na uwadze, że wszelkie udzielone odpowiedzi są traktowane z pełną poufnością. Informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celach badawczych i nie będą udostępniane osobom trzecim. Ankieta jest anonimowa, co oznacza, że nie będziecie proszeni o podawanie swojego imienia ani innych danych osobowych, które mogłyby umożliwić identyfikację.


Proszę o uważne przeczytanie każdego pytania i udzielenie jak najbardziej szczerych odpowiedzi. Nie ma dobrych czy złych odpowiedzi – każda z nich jest równie ważna. Rozpocznij ankietę teraz