.

Enquête acceptatie niveau camera toezicht en verwerking beeldmateriaal op de TU campus

In deze enquête zult u een aantal vragen beantwoorden over de mate van acceptatie van camera toezicht en verwerking van beeldmateriaal op de campus van de Technische Universiteit Delft. Dit onderzoek is in opdracht voor het vak TB212B. Neemt u alstublieft een paar minuten de tijd om de volgende enquête in te vullen. Wij begrijpen dat kwesties over privacy gevoelig kunnen zijn, dus daarom verwerken wij uw antwoorden anoniem. Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten, dan kunt u een mail sturen naar: l.d.spekreijse@student.tudelft.nl. Alvast bedankt voor het invullen van de enqûete.

Beveiligd
1

Wat is uw geslacht?

2

Bent u student of medewerker aan de TU Delft?

3

Hoelang bent u werknemer / student aan de TU Delft?

Gebruik alleen cijfers
4

Op welke faculteit werkt / studeert u?

Als meerdere, kies dan de voornaamste
5

Ik ben mij bewust van het aantal camera's op de campus

6

Ik ben ervan op de hoogte waar camera’s aanwezig zijn op de campus

7

Ik ben ervan op de hoogte dat de TU Delft beeldmateriaal verwerkt van camera’s op de campus voor een bepaalde periode

8

Ik weet wat er met het beeldmateriaal van de camera’s op de campus gebeurt

9

Ik ondervind een toename in het camera toezicht op de TU Delft

10

Ik voel mij over het algemeen veilig op de campus van de TU

11

Ik vind digitale privacy belangrijk

12

Ik heb het idee dat ik bekeken word op de campus (door camera’s)

13

Het gebruik van cameratoezicht geeft mij een veiliger gevoel op de campus

14

Hoe vaak bent u gemiddeld aanwezig op de campus?

Kies één antwoord
15

Ik zou mij veiliger voelen als er meer camera’s aanwezig zouden zijn op de campus

16

Ik vind dat de TU Delft meer gebruik moet maken van cameratoezicht

17

Camera toezicht is noodzakelijk voor een veilige campus

18

Ik zou mij veiliger voelen als camera’s duidelijker aanwezig zouden zijn

(Door middel van het aangeven waar camera's bevinden op een kaart of camera's te verduidelijken met pijlen of kleuren)
19

Ik maak mij zorgen over mijn privacy met betrekking tot camera toezicht op de campus

20

Ik zou mij veiliger voelen als er strengere regelgeving omtrent verwerking van beeldmateriaal zou zijn op de TU Delft

21

Ik heb vertrouwen dat de TU Delft mijn privacy in acht neemt bij de verwerking en beveiliging van beeldmateriaal.

22

De TU Delft mag beeldmateriaal van camera’s op de campus opslaan voor een bepaalde periode, mits de privacy wordt gewaarborgd

23

Ik vind het geen probleem als de TU Delft beeldmateriaal gebruikt voor andere doeleinden dan veiligheid (Wetenschap/onderzoek, trainingen, marketing)

24

Ik ben het er mee eens als beeldmateriaal voor langere periodes wordt bewaard...

Kies één of meer antwoorden