.

Dotazník spokojnosti vo fyzioterapii

Dobrý deň, ďakujeme Vám za návštevu nášho fyzioterapeutického centra. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá a pomôže nám zlepšiť naše služby. Prosím, venujte niekoľko minút vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

1. Ako by ste celkovo ohodnotili svoje skúsenosti s naším fyzioterapeutickým centrom?

Vyberte 1 odpoveď
2

2. Ako ste boli spokojný s kvalitou starostlivosti, ktorú ste dostali od svojho fyzioterapeuta?

Vyberte jednu odpoveď
3

3. Ako hodnotíte profesionalitu a prístup Vášho fyzioterapeuta?

Vyberte jednu odpoveď
4

4. Ako dlho ste museli čakať na svoju prvú konzultáciu po objednaní?

Vyberte jednu odpoveď
5

5. Ako by ste ohodnotili prostredie a vybavenie nášho centra?

Vyberte jednu odpoveď
6

6. Boli ste dostatočne informovaný/á o svojom liečebnom pláne a postupe?

Vyberte jednu odpoveď
7

7. Ako by ste hodnotili prístup nášho personálu na recepcii?

Vyberte jednu odpoveď
8

9. Odporučili by ste naše fyzioterapeutické služby svojim priateľom alebo rodine?

Vyberte jednu odpoveď
9

10. Akékoľvek ďalšie komentáre alebo návrhy na zlepšenie: