Závislost na internetu

Vážení žáci, chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká závislosti na internetu. Dotazník je anonymní. Pravdivým a úplným vyplněním dotazníku přispějete ke zjištění důležitých informací souvisejících se závislostí na internetu. Za vyplnění dotazníku Vám velmi děkuji. Simona Pleváková, studentka Filosofické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Spustit dotazník teď