Vnímání projevů autistického spektra rodičem dítěte

Dobrý den,


jmenuji se Ester Dokulilová a jsem studentkou Psychologie. Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku týkajícího se Vašeho pohledu na projevy autistického spektra před diagnostikou dítěte, který bude sloužit jako podklad k praktické části mé bakalářské práce. Dotazník je zcela anonymní a skládá se z 24 otázek. Dotazník Vám zabere zhruba 10 minut a Váš názor bude pro mne cenným zdrojem informací. 

Předem děkuji za spolupráci.

Spustit dotazník teď