Závislosť času ranného vstávania a vzdialenosti školy/práce

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník