Kožné ochorenia/problémy

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka. Výsledky z dotazníka sú anonymné a budú použité v seminárnej práci. 

Spustiť dotazník