.

Kwestionariusz mgr

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Płeć

Wybierz jedną odpowiedź
2

Klasa

(rok)
3

Miejsce zamieszkania

Wybierz jedną odpowiedź
4

Czy wybór klasy mundurowej jako szkoły średniej był Twoim pierwszym wyborem?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Dlaczego wybrałeś/-łaś szkołę o profilu mundurowym?

(wybierz jedną lub więcej odpowiedzi)
6

Czy posiadasz w swoim najbliższym otoczeniu (rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi) osoby zatrudnione w Wojsku Polskim bądź w innych służbach mundurowych? (np. straż pożarna, policja, służba więzienna itp. - mogą to być osoby, które zakończyły już swoją służbę)

Wybierz jedną odpowiedź
7

Jaki rodzaj wojsk stanowili ułani w Wojsku Polskim w latach 1919-1939?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Które z wymienionych powstań zakończyło się polskim zwycięstwem?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jakie wydarzenie z historii Polski upamiętnia Święto Wojska Polskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Jaką rolę w państwie polskim pełnił Józef Piłsudski?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Które z poniższych miast nie było stolicą Polski?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Potoczne określenie „Cudu nad Wisłą” odnosi się do:

Wybierz jedną odpowiedź
13

Jedną z głównych operacji Dywizjonu 303 była:

Wybierz jedną odpowiedź
14

Co oznaczał kryptonim „Godzina W”?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Kto napisał słowa do Pieśni Legionów Polskich we Włoszech?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Kto uformował Legiony Polskie we Włoszech?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Kim byli Żołnierze Wyklęci?

Wybierz jedną odpowiedź
18

W którym roku Polska dołączyła do NATO?

Wybierz jedną odpowiedź
19

W którym roku Polska została członkiem ONZ?

Wybierz jedną odpowiedź
20

W którym roku powstały Wojska Obrony Terytorialnej (WOT)?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Jakie rodzaje sił zbrojnych posiada Wojsko Polskie?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Jakiego koloru jest mundur galowy żołnierza marynarki wojennej?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Jaki to stopień wojskowy? - Dwie belki i gwiazdka:

Wybierz jedną odpowiedź
24

Jaki to stopień wojskowy? - Trzy belki

Wybierz jedną odpowiedź
25

Jaki to stopień wojskowy? - Belka i cztery gwiazdki

Wybierz jedną odpowiedź
26

Który żołnierz nosi niebieski beret?

Wybierz jedną odpowiedź
27

Ile naboi pomieści magazynek do karabinka szturmowego wz. 96 Beryl?

Wybierz jedną odpowiedź
28

Kto jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
29

W regulaminie musztry istnieją dwie postawy, które żołnierz przyjmuje w celu wykonania nakazanych czynności lub wystąpień służbowych. Jakie to postawy?

Wybierz jedną odpowiedź
30

Ile zwrotek ma Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego?

Wybierz jedną odpowiedź
31

Kto jest Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych?

Wybierz jedną odpowiedź
32

Kiedy żołnierz nie oddaje honorów?

(wybierz dwie sytuacje)
33

Zaznacz, które zdanie jest poprawne:

Wybierz jedną odpowiedź
34

Kto jest przełożonym każdego żołnierza? (Wybierz DWÓCH poprawnych)

(wybierz dwóch poprawnych)
35

Którą nogą rozpoczyna się marsz?

Wybierz jedną odpowiedź
36

*Jakim krokiem rozpoczyna się marsz?

Wybierz jedną odpowiedź
37

Czy można oddawać honory bez nakrycia głowy?

Wybierz jedną odpowiedź
38

Co robi żołnierz w szyku

Wybierz jedną odpowiedź
39

Jaka jest odpowiedź żołnierza po otrzymanej pochwale lub podziękowaniu?

Wybierz jedną odpowiedź
40

Jak nazywa się order nadawany jako najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
41

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać żołnierzem zawodowym w Wojsku Polskim?

(więcej niż jedna odpowiedź jest poprawna)
42

Co oznacza kategoria B zdolności do czynnej służby wojskowej?

Wybierz jedną odpowiedź
43

Jak długo trwa szkolenie przygotowawcze w Dobrowolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej?

Wybierz jedną odpowiedź
44

Z jakich konkurencji składa się coroczny egzamin ze sprawności fizycznej żołnierza zawodowego?

Wybierz jedną odpowiedź
45

Służba wojskowa w rezerwie dzieli się na:

Wybierz jedną odpowiedź
46

Według aktualnych zasad po ilu latach służby żołnierz ma prawo przejść na wcześniejszą emeryturę?

Wybierz jedną odpowiedź
47

Żołnierz przebywający na urlopie podczas ogłoszenia mobilizacji lub wojny:

Wybierz jedną odpowiedź
48

„Uposażenie” żołnierza w wojsku to:

Wybierz jedną odpowiedź
49

Czy wiążesz swoją przyszłość z Wojskiem Polskim?

Wybierz jedną odpowiedź
50

Czy wiążesz swoją przyszłość z inną służbą mundurową (np. straż pożarna, policja lub służba więzienna)?

Wybierz jedną odpowiedź
51

Jeżeli zaznaczyłeś/-łaś TAK w poprzednim pytaniu - napisz jaka to służba:

52

Czy według Ciebie osobom, które ukończyły szkołę średnią o profilu mundurowym jest łatwiej zostać żołnierzem zawodowym?

Wybierz jedną odpowiedź
53

Czy według Ciebie wiedza na temat Wojska Polskiego zdobyta w szkole średniej o profilu mundurowym jest wystarczająca do pełnienia służby w wojsku?

Wybierz jedną odpowiedź