Revitalizace veřejných prostor na Sídlišti D - Na Podlesí

Tento dotazník je určen obyvatelům sídliště Na Podlesí.

Věnujte prosím několik minut svého času odpovědi na následující otázky, které se týkají revitalizace veřejných prostranství na Vašem sídlišti.

Jak dlouho žijete na sídlišti Na Podlesí?
Povinná odpověď

V jakém domě bydlíte?
Povinná odpověď

Jak jste spokojeni se stavem veřejných prostranství na Vašem sídlišti?
Povinná odpověď

0/5

Je něco, co Vám ve veřejném prostoru sídliště chybí a co byste si zde přáli doplnit?

Zbývá 250 znaků

Vyhledáváte veřejné prostory na Vašem sídlišti pro trávení volného času?
Povinná odpověď

Pokud ano, které?

Zbývá 1500 znaků

Pokud ne, z jakého důvodu?

Zbývá 1500 znaků

Myslíte si, že je množství dětských hřišť na Vašem sídlišti odpovídající?
Povinná odpověď

Myslíte si, že je množství ostatních hřišť (např. sportovních) na Vašem sídlišti odpovídající?
Povinná odpověď

Uvítali byste zpřístupnění hřiště ZŠ Na Podlesí veřejnosti (mimo vyučovací hodiny školy) ?
Povinná odpověď

Máte ke stávajícím hřištím nějaké připomínky?

Zbývá 1500 znaků

Jak jste spokojeni s novým řešením přístřešků na tříděný a komunální odpad?
Povinná odpověď

0/5

Pokud nejste spokojeni, jaké jsou důvody? Vyhovovalo by Vám, kdyby přístřešky byly více otevřené / uzavřené, menší / vetší, pro nižší počet popelnic, bez zastřešení / s plnou střechou, z jiného materiálu, byly více začleněny do svého okolí...?

Zbývá 1500 znaků

Vyhovuje vám počet a rozmístění přístřešků na tříděný a komunální odpad?
Povinná odpověď

Jak jste spokojeni se stavem zeleně na Vašem sídlišti?
Povinná odpověď

0/5

Měli byste zájem o jiný charakter zeleně u domovních vstupů, například proměnlivější zeleň, kvetoucí rostliny?
Povinná odpověď

Měli byste zájem o vytvoření záhonů u domů pro pěstování vlastních rostlin?
Povinná odpověď

Máte nějaký další nápad nebo názor k návrhu? Prosím napište nám ho.

Zbývá 1500 znaků