Website ontwikkelingen

Geachte Heer / Mevrouw,


Bedankt dat u de tijd wil nemen voor het invullen van deze enquête. Vanuit een schoolopdracht wordt er een waardecreatie en marketingplan ontwikkeld voor DoubleWeb. DoubleWeb is een onderneming waarbij de focus ligt op het ontwerpen van branding en conversie gerichte website.


Ons project concentreert zich op het creëren van een concept gebaseerd op gamification. Concreet betekent dit dat we streven naar het integreren van een demo bij elke opgeleverde website. Deze demo voorziet in alle benodigde informatie voor een optimale invulling van de website. Met deze enquette willen wij testen hoeveel u maximaal voor de gamification interface wil betalen. 


Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023