Powered by

Onderzoek over de mobiliteit van mensen met beperkte mobiliteit in het Brussels Gewest (S703.5)

Deze onderzoek wordt aangevraagd door de VZW Mauto Defense.


Doelstelling van het onderzoek:


Het doel is om, uitgaande van een inventarisatie, een beter begrip te krijgen van de verwachtingen en behoeften van mensen met beperkte mobiliteit (PBM) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


 Uw deelname zal erg nuttig zijn!


Om de anonimiteit en vertrouwelijkheid van uw antwoorden te garanderen, zullen we uw naam of persoonlijke contactgegevens niet verzamelen. Aan het einde van de vragenlijst, zullen enkele vragen over uw sociaal-demografische kenmerken worden gesteld om eventuele vertekende steekproeven te corrigeren en ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten worden samengevoegd en zullen u noch uw antwoorden identificeren. De antwoorden worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor hun analyse, d.w.z. ongeveer zes maanden, en daarna worden ze verwijderd, alleen de tabellen met de algemene statistische resultaten worden bewaard.


      Neem alstublieft tien minuten de tijd om deze vragenlijst in te vullen.


          Deze onderzoek loopt van 1 Maart 2021 tot 30 Maart 2021


Als u vragen heeft over dit onderzoek of over het uitoefenen van uw gegevensbeschermingsrechten, neem dan contact op met md.pmr.survey@gmail.com 


U begrijpt de bovenstaande bepalingen, en gaat ermee akkoord deel te nemen aan deze onderzoek. Door eraan deel te nemen, verbindt u zich op eer ertoe ze eerlijk te beantwoorden en u gaat er ook mee akkoord de vragenlijst slechts één keer te beantwoorden
>>>>>>>>>>>>>>>