Dotazník pro rodiče žáků z tanečního oboru

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník je anonymní a byl vytvořen pouze pro účely výzkumu k bakalářské práci Barbory Zaciosové, DiS

Spustit dotazník teď